Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Home

Welkom op de website van het Expertisecentrum Zuidoost-Drenthe

Het Expertisecentrum Zuidoost-Drenthe, is het centrum voor onderzoek, advies, begeleiding en educatie van het Samenwerkingsverband VO 22.02.Het bestaat uit een multidisciplinair team van orthopedagogen, psychologen, ambulant begeleiders, remedial teachers, dyslexiespecialisten, een beeldcoach en (kinder)coach.

Voor alle scholen van het samenwerkingsverband verzorgen wij onderzoeken (zoals psychologisch-, didactisch-, dyslexie- en dyscalculieonderzoek) en begeleiding van leerlingen en docenten. Veelal is het expertiseteam aanwezig op deze VO-scholen.
Daarnaast wordt het toelatingsonderzoek, ten behoeve van een arrangement (Lwoo/PrO), voor het voortgezet onderwijs door ons vormgegeven.
Tot slot worden cursussen, workshops en trainingen op aanvraag gegeven.

Dit jaar hebben we een nieuwe website die langzaamaan gevuld gaat worden. Hierdoor zult u nog een aantal pagina´s tegen kunnen komen die in voorbereiding zijn. Dat wil niet zeggen dat de diensten van het expertisecentrum niet geleverd kunnen worden. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.