Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Dyscalculieonderzoek

Wat is een dyscalculieonderzoek?
“Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)”.

De rekenstoornis kent drie criteria voor onderkenning:

 • er is sprake van een significante rekenachterstand t.o.v. leeftijd- en/of opleidingsgenoten, waar de persoon in het dagelijks leven door gehinderd wordt (criterium van ernst)
 • er is sprake van een significante rekenachterstand t.o.v. datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling van de persoon verwacht mag worden (criterium van achterstand)
 • er is sprake van een hardnekkig rekenprobleem, dat resistent is tegen gespecialiseerde hulp
  (criterium van didactische resistentie).

Om de ernst en de aard van de rekenproblematiek bij leerlingen in het voortgezet onderwijs te bepalen wordt individueel rekenonderzoek onderzoek uitgevoerd. Het dyscalculieonderzoek bestaat uit een didactisch gedeelte en een psychologisch gedeelte. De sterke en minder sterke kanten van de leerling worden in kaart gebracht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt er wel of geen dyscalculie vastgesteld en worden er praktische adviezen gegeven met betrekking tot de benodigde hulp.

Voor wie is een dyscalculieonderzoek?
Leerlingen die hardnekkige problemen hebben op het gebied van rekenen en wiskunde. Deze leerlingen moeten gerichte en intensieve hulp hebben gehad op het gebied van (de basisvaardigheden van het) rekenen op school (of buiten school).

Hoe ziet een dyscalculieonderzoek eruit?

 • Dossieranalyse;
 • Een dagdeel didactisch onderzoek. Dit bestaat uit het in kaart brengen van de rekenproblematiek
  om mogelijke dyscalculie te kunnen onderkennen;
 • Een dagdeel psychologisch onderzoek. Hierbij worden de verklarende factoren van dyscalculie bekeken. Naast de cognitieve mogelijkheden (intelligentie) worden de planningsvaardigheden, de benoemsnelheid en het geheugen in kaart gebracht;
 • Het scoren en analyseren van de testen en schriftelijke verslaglegging;
 • Indien gewenst het bespreken van de resultaten met de leerling/school/ouders.

Wat kost een dyscalculieonderzoek?
Een dyscalculieonderzoek kost € 1190,-

Hoe vraag ik een dyscalculieonderzoek onderzoek aan?

Middels een volledig ingevuld aanmeldformulier.
Voor aanmelden klik op onderstaande link.

Het is noodzakelijk dat de leerling (intensieve) hulp (RT) heeft gehad, voordat er een onderzoek kan plaatsvinden.

Aanmelden dyscalculieonderzoek, klik hier.