Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Dyslexieonderzoek

Wat is een dyslexieonderzoek?
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau”.

Voor de onderkenning van dyslexie worden twee criteria gehanteerd:
– Criterium van achterstand: Het niveau van de leerling op het gebied van het lezen en spellen ligt onder het niveau dat op basis van leeftijd en gevolgd onderwijs verwacht mag worden.
– Criterium van didactische resistentie: De achterstand op lees- en spellinggebied blijft bestaan, ondanks intensieve, systematische en effectieve lees- en/of spellingbegeleiding.

Om de ernst en de aard van de problematiek bij leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te bepalen wordt individueel- of groepsonderzoek uitgevoerd. Het dyslexieonderzoek bestaat uit een didactisch gedeelte en een psychodiagnostisch gedeelte. De sterke en minder sterke kanten van de leerling worden in kaart gebracht. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt er wel of geen dyslexie vastgesteld en worden er praktische adviezen gegeven met betrekking tot de benodigde hulp.

Voor wie is een dyslexieonderzoek?
Leerlingen die hardnekkige problemen hebben op het gebied van (technisch) lezen en/of spelling. Deze leerlingen moeten aantoonbaar gerichte- en intensieve hulp hebben gehad op het gebied van (technisch) lezen en/of spelling op school (of buiten school).
Hoe ziet een dyslexieonderzoek eruit?
– Dossieranalyse;
– Een dagdeel didactisch en psychodiagnostisch onderzoek. De afname kan verdeeld worden over twee verschillende momenten. Dit bestaat uit het in kaart brengen van de lees- en/of spellingproblematiek om mogelijke dyslexie te kunnen onderkennen. Tevens wordt gekeken naar de verklarende factoren van dyslexie.
– Het scoren en analyseren van de testen en schriftelijke verslaglegging;
– Indien gewenst het bespreken van de resultaten met de leerling/school/ouders.

Wat kost een dyslexieonderzoek?
Kosten individueel onderzoek € 760,-

Hoe vraag ik een dyslexieonderzoek aan?
Middels een volledig ingevuld aanmeldformulier.
Het is noodzakelijk dat basisschoolleerlingen en leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs (intensieve) hulp (RT) hebben gehad, voordat er een onderzoek kan plaatsvinden.
Voor aanmelden, klik op onderstaande link.

Aanmelden dyslexieonderzoek basisschool, klik hier

Aanmelden dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs, klik hier