Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Gedrag en sociaal-emotioneel onderzoek

Wat is een onderzoek naar gedrag en sociaal-emotioneel functioneren?
Het gedrag en/of sociaal emotioneel functioneren van de leerling worden in kaart gebracht. De aard en oorzaak van de problemen worden onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar wat goed gaat. Op basis hiervan worden praktische handelingsadviezen gegeven.

Voor wie is dit onderzoek?
Wanneer een leerling gedragsmatig en/of sociaal-emotioneel vastloopt, kan hij of zij worden aangemeld voor een onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan: (faal)angst, (sociaal) welbevinden, eigenwaarde, sociale vaardigheden, motivatie, aandacht en concentratie, werkhouding en gewetensontwikkeling.

Hoe ziet een onderzoek naar gedrag en sociaal-emotioneel functioneren eruit?

  • Dossieranalyse
  • Afhankelijk van de vraagstelling bestaat het onderzoek uit: gesprekken met betrokkenen, afname van vragenlijsten en observaties.
  • Scoren en analyseren van resultaten en daarbij behorende verslaglegging.
  • Overzicht met tips en handelingsadviezen n.a.v. het onderzoek
  • Bespreking van de onderzoeksgegevens met leerling, ouders/verzorgers en/of school.

Wat kost een onderzoek naar gedrag en sociaal-emotioneel functioneren?
De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de vraagstelling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of mailen naar info@eczod.nl.

Hoe vraag ik een onderzoek naar gedrag en sociaal-emotioneel functioneren aan?
Middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
Voor aanmelden klik op onderstaande link.

Aanmelden onderzoek naar gedrag en sociaal-emotioneel functioneren voor scholen, klik hier.

Aanmelden onderzoek naar gedrag en sociaal-emotioneel functioneren voor ouders/verzorgers, klik hier.