Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Informatieverwerkingsonderzoek

Wat is een informatieverwerkingsonderzoek?

Het doel van een informatieverwerkingsonderzoek is het in kaart brengen van de verwerking van informatie bij leerlingen. Door een probleem in het geheugen, met automatisering of verwerking kan een leerling moeite hebben om informatie uit het geheugen beschikbaar te maken of op te slaan. Het komt er dan vaak op neer dat leerlingen meer tijd nodig hebben om schoolwerk en huiswerk te maken. In het onderzoek worden sterke en minder sterke kanten in de informatieverwerking onderzocht. Dit geeft aanknopingspunten voor de beste manier van het aanbieden of leren van de lesstof bij de leerling. Wanneer blijkt dat een leerling een duidelijk probleem heeft in de informatieverwerking, heeft hij/zij recht op een verklaring, waarmee hij/zij onder andere recht heeft op meer tijd bij toetsen en/of examens.

Voor wie is dit onderzoek?

Wanneer uit gegevens van school en thuis blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een probleem in de informatieverwerking en deze worden ondersteund uit gegevens van het dossier kan een onderzoek naar de informatieverwerking plaatsvinden.

Hoe ziet een informatieverwerkingsonderzoek eruit?

  • Dossieranalyse;
  • Afname van een aantal psychologische testen (geheugen, automatisering, verwerkingssnelheid);
  • De duur van het onderzoek is circa 2 uur;
  • Het scoren en analyseren van de testen en schriftelijke verslaglegging;
  • Indien gewenst: Het bespreken van de onderzoeksgegevens met de ouders, leerling en/of school.
  • De uitslag is bekend in circa 6 werkweken.

Wat kost een informatieverwerkingsonderzoek?

De kosten van het onderzoek zijn €380,-

Hoe vraag ik een informatieverwerkingsonderzoek aan?

Een informatieverwerkingsonderzoek kan aangevraagd worden middels een volledig ingevuld aanmeldformulier.

Aanmelden informatieverwerkingsonderzoek, klik hier