Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Intelligentieonderzoek

Wat is een intelligentieonderzoek?

Het doel van een intelligentieonderzoek is het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten van een leerling. Verschillende vaardigheden, zoals geheugen, inzicht, aangeleerde kennis en probleem oplossende vaardigheden worden geanalyseerd. Zo ontstaat een beeld van de sterke en zwakke kanten van een leerling.  Op basis hiervan wordt een praktisch (school)advies gegeven.

Voor wie is dit onderzoek?

Wanneer er vragen zijn over het juiste schoolniveau van een leerling, de opbouw van de capaciteiten of wanneer een leerling vastloopt op school kan hij of zij worden aangemeld voor een intelligentieonderzoek.

Hoe ziet een intelligentieonderzoek eruit?

  • Dossieranalyse
  • Afname van de intelligentietest. Dit kan individueel of in een groep plaatsvinden, de duur varieert van één tot drie uur. De volgende testen kunnen worden gebruikt: WISC-III-NL, NDT-2004, NIO, SON-R, WNV-NL.
  • Scoren en analyseren van resultaten en daarbij behorende verslaglegging.
  • Indien gewenst bespreking van de onderzoeksgegevens met leerling, ouders/verzorgers en/of school.

Wat kost een intelligentieonderzoek?

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de test die wordt afgenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of mailen naar info@eczod.nl.

Hoe vraag ik een intelligentieonderzoek aan?

Middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.

Voor aanmelden klik op onderstaande link.

Aanmelden intelligentieonderzoek scholen, klik hier.

Aanmelden intelligentieonderzoek ouders, klik hier.