Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier ouders/verzorgers voor onderzoek naar gedrag/sociaal-emotioneel functioneren

 • In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s).

 • Datum aanmelding:
 • Vul in indien uw zoon/dochter nog naar de basisschool gaat.

 • Voortgezet onderwijsschool:

 • U meldt uw zoon/dochter aan bij het Expertisecentrum voor een onderzoek naar gedrag/sociaal-emotioneel functioneren. Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we informatie die van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Er zal mogelijk contact met u worden opgenomen voor meer informatie.

 • 1 keer per week, elke dag, meerder keren per dag en in welke situaties?

 • Denk aan blijven zitten, afstromen, schoolwisseling, langere periode geen school.

 • Denk aan onderzoek door bijvoorbeeld de logopedist, audiologisch centrum, GGZ, maatschappelijk werk, schoolbegeleidingsdienst, oogarts etc..

 • Denk bijv. aan angst, laag zelfvertrouwen, omgaan met emoties, omgang met leeftijdgenoten.

 • Denk bijv. aan verhuizing, scheiding, overlijden dierbare.

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier onderzoek naar gedrag/ sociaal-emotioneel functioneren.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.