Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldcriteria informatieverwerkingsonderzoek voortgezet onderwijs

Wanneer er naar aanleiding van de schoolresultaten een vermoeden bestaat van informatieverwerkingsproblematiek kan een leerling bij het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe worden aangemeld voor een informatieverwerkingsonderzoek.

De school moet bij de aanvraag voor leerlingen in de onderbouw en bovenbouw het volgende aanleveren:
• Overzicht van de (rapport)cijfers van het huidige en afgelopen schooljaar
• Een door de leerkracht/IB’er/zorgcoördinator ingevuld ‘aanmeldformulier onderzoek informatieverwerking’
• Eventuele overige verslagen die van belang zijn (bv logopedisch onderzoek, GGZ onderzoek, gehoor/visusonderzoek)

De gegevens worden geanalyseerd door een orthopedagoog/psycholoog die beoordeelt of de vermoedens gegrond zijn. Er moet een duidelijke discrepantie aangetoond kunnen worden tussen de capaciteiten van de leerling en zijn of haar leerresultaten.

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, krijgt de leerling een uitnodiging voor het informatieverwerkingsonderzoek. Deze uitnodiging zal worden verstuurd naar ouders en school. Het onderzoek zal 1 ochtend beslaan en plaatsvinden op het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe. We streven ernaar om het verslag binnen 6 werkweken na het onderzoek op te sturen naar de ouders en de school.

Aanmelden informatieverwerkingsonderzoek, klik hier