Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier dyslexieonderzoek basisonderwijs - ouders

 • In te vullen door ouder(s) / verzorger(s).

 • Datum aanmelding:
 • Vul in of uw zoon /dochter bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen, welke groep en wat daarvan de reden was.

 • "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau".
 • Voor de onderkenning van dyslexie worden twee criteria gehanteerd:
  • Criterium van achterstand: Het niveau van de leerling op het gebied van lezen en spellen moet onder het niveau liggen dat op basis van leeftijd en gevolgd onderwijs verwacht mag worden.

  • Criterium van didactische resistentie: De achterstand op lees- en spellinggebied blijft bestaan, ondanks intensieve, systematische en effectieve lees- en /of spellingbegeleiding.

 • U meldt een leerling aan voor een onderzoek naar dyslexie, Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we graag vooraf informatie die van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

 • Vragen m.b.t. de algemene ontwikkeling:

 • Schoolgeschiedenis basisonderwijs

 • Basisonderwijs groep 1 /2

 • Basisonderwijs groep 3 / 8

 •  

   

  Geef aan in welke groep extra hulp is geboden t.a.v. lees/spellingproblemen.

 • Let op: de leerling dient (intensieve) hulp (RT) te hebben gehad voordat er een onderzoek kan plaatsvinden.

  Voeg handelingsplannen van de school toe!

 • Voeg handelingsplan(nen) van school toe.

  Let op: indien meerdere plannen, dan als 1 bestand uploaden.

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier onderzoek naar dyslexie.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.