Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier dyscalculieonderzoek

 • In te vullen door de zorgcoördinator/mentor van de aanleverende school.

 • Datum aanmelding:
 • Vul in of de leerling bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • Voortgezet onderwijsschool:
 • Vul in of de leerling bepaalde klassen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • “Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)”.

 • De rekenstoornis kent drie criteria voor onderkenning:

  • Er is sprake van een significante rekenachterstand t.o.v. leeftijd- en/of opleidingsgenoten, waar de persoon in het dagelijks leven door gehinderd wordt (criterium van ernst).

  • Er is sprake van een significante rekenachterstand t.o.v. datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling van de persoon verwacht mag worden (criterium van achterstand).

  • Er is sprake van een hardnekkig rekenprobleem, dat resistent is tegen gespecialiseerde hulp (criterium van didactische resistentie).

   

 • U meldt een leerling aan voor een onderzoek naar dyscalculie. Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we graag vooraf informatie die van van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

 • Graag ontvangen wij een recente cijferlijst. Zou u deze willen meesturen?

 • Let op: De leerling moet (intensieve) hulp (RT) hebben gehad voordat er een onderzoek kan plaatsvinden.

 • A.u.b. handelingsplannen meesturen!

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier onderzoek naar dyscalculie.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.