Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier dyslexieonderzoek basisonderwijs voor scholen

 • In te vullen door de IB'er/leerkracht van de aanleverende school

 • Datum aanmelding:
 • Vul in of de leerling bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau".

 • Voor de onderkenning van dyslexie worden twee criteria gehanteerd:

  • Criterium van achterstand: Het niveau van de leerling op het gebied van lezen en spellen moet onder het niveau liggen dat op basis van leeftijd en gevolgd onderwijs verwacht mag worden.

  • Criterium van didactische resistentie: De achterstand op lees- en spellinggebied blijft bestaan, ondanks intensieve, systematische en effectieve lees- en /of spellingbegeleiding.

 • U meldt een leerling aan voor een onderzoek naar dyslexie, Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we graag vooraf informatie die van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

 • Welke vakken kosten de leerling veel moeite? Komt de leerling in tijdnood door de lees/schrijfbeperking? Licht toe.

 • Let op: De leerling moet (intensieve) hulp (RT) hebben gehad voordat er een onderzoek kan plaatsvinden.

  Geef aan in welke groep extra hulp is geboden t.a.v. lees/spellingproblemen.

 • A.u.b. handelingsplannen meesturen!

 • Let op: bij meerdere handelingsplannen, deze graag als 1 bestand uploaden.

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier onderzoek naar dyslexie.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.