Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs - schoolformulier

 • In te vullen door de zorgcoördinator/mentor van de aanleverende school

 • Vul in of de leerling bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • Voortgezet onderwijsschool:

 • Vul in of de leerling bepaalde klassen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau".

 • Voor de onderkenning van dyslexie worden twee criteria gehanteerd:

  • Criterium van achterstand: Het niveau van de leerling op het gebied van lezen en spellen moet onder het niveau liggen dat op basis van leeftijd en gevolgd onderwijs verwacht mag worden.

  • Criterium van didactische resistentie: De achterstand op lees- en spellinggebied blijft bestaan, ondanks intensieve, systematische en effectieve lees- en /of spellingbegeleiding.

   

 • U meldt een leerling aan voor een onderzoek naar dyslexie, Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we graag vooraf informatie die van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

   

 • Graag ontvangen wij kopieĆ«n van de afgenomen onderdelen van het vooronderzoek bij deze aanmelding.
 • Let op, bij meerdere onderdelen deze graag als 1 bestand uploaden.

 • Let op: tot en met onderbouw VO moet de leerling (intensieve) hulp (RT) hebben gehad voordat er een onderzoek kan plaatsvinden.

  Geef aan in welke groep extra hulp is geboden t.a.v. lees/spellingproblemen.

  Geef aan in welke klas van het voortgezet onderwijs extra hulp is geboden t.a.v. lees/spellingproblemen.

 • A.u.b. handelingsplannen meesturen!

 • Let op, indien meerdere handelingsplannen, deze graag als 1 bestand uploaden.

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier onderzoek naar dyslexie.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.