Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier informatieverwerkingsonderzoek

Aanmeldformulier informatieverwerkingsonderzoek
 • In te vullen door de zorgcoördinator/mentor van de aanleverende school

 • Datum aanmelding:
 • Vul in of de leerling bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • Voortgezet onderwijsschool:

 • Vul in of de leerling bepaalde klassen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • Door een probleem in het geheugen, met de automatisering of de verwerking kan een kind moeite hebben om informatie uit het geheugen beschikbaar te maken of op te slaan. Het komt er dan vaak op neer dat kinderen meer tijd nodig hebben om informatie in zich op te nemen. Wanneer blijkt dat een kind een probleem heeft in de informatieverwerking, heeft hij/zij recht op een verklaring waarmee hij/zij onder andere recht heeft op meer tijd bij toetsen en/of examens.

  U meldt een leerling aan voor een onderzoek naar de informatieverwerking. Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we graag vooraf informatie die van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

  Geef aan in welke groep extra hulp is geboden t.a.v. de problematiek.

 • A.u.b. handelingsplannen meesturen!

  Geef aan in welke klas van het voortgezet onderwijs extra hulp is geboden t.a.v. de problematiek.

 • A.u.b. handelingsplannen meesturen!

 • Let op, indien meerdere handelingsplannen, deze graag als 1 bestand uploaden.

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier voor een informatieverwerkingsonderzoek.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.