Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldformulier intelligentieonderzoek school

 • In te vullen door de zorgcoördinator/mentor van de aanleverende school

 • Datum aanmelding:
 • Vul in of uw zoon /dochter bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.
 • Vul in of de leerling bepaalde groepen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • Voortgezet onderwijsschool:

 • Vul in of de leerling bepaalde klassen tweemaal heeft doorlopen en wat daarvan de reden was.

 • Het doel van een intelligentieonderzoek is het in kaart brengen van de capaciteiten van een leerling. Middels dit onderzoek worden de sterke en zwakke kanten van de cognitieve mogelijkheden van een leerling geanalyseerd.

  U meldt een leerling aan voor een onderzoek naar intelligentie. Voordat met het onderzoek gestart kan worden, willen we graag vooraf informatie die van belang is voor het kunnen doen van goed onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken alle vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Er zal mogelijk contact met u opgenomen worden voor meer informatie.

 • Bedankt voor het volledig invullen van dit aanmeldformulier voor een intelligentieonderzoek.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.