Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldcriteria dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs

Wanneer er naar aanleiding van de schoolresultaten en handelingsplannen gericht op (technisch) lezen en/of spelling een vermoeden bestaat van dyslexie, kan een leerling bij het Expertisecentrum worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek.

De school dient de ernst van de lees/spellingproblemen te onderbouwen door aan te tonen dat er sprake is van een achterstand  op het gebied van lezen en/of  spellen en dat de lees en/of spellingproblemen hardnekkig zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een (ernstige) lees/spellingachterstand ondanks intensivering van begeleiding, gedurende twee perioden van tenminste 10-12 weken.

De school moet bij de aanvraag voor leerlingen in de onderbouw het volgende aanleveren:

 • (screening)resultaten op het gebied van lezen en/of spelling
 • Uitdraai van het CITO-LOVS
 • Handelingsplannen gericht op technisch lezen en/of spelling van de gehele basisschoolperiode en/óf handelingsplannen technisch lezen en/of spelling van het voorgezet onderwijs gedurende een periode van tenminste 6 maanden inclusief het behaalde resultaat
 • Overzicht van de (rapport)cijfers van het huidige en afgelopen schooljaar
 • Een door de leerkracht/IB’ er/zorgcoördinator ingevuld ‘aanmeldformulier dyslexie’
 • Eventuele overige verslagen die van belang zijn (bv logopedisch onderzoek, GGZ onderzoek, gehoor/visusonderzoek)

De school moet bij de aanvraag voor leerlingen in de bovenbouw het volgende aanleveren:

 • (screenings)resultaten op het gebied van lezen en/of spelling
 • Uitdraai van het CITO-LOVS
 • Overzicht van de (rapport)cijfers van het huidige en afgelopen schooljaar
 • Een door de leerkracht/IB’ er/zorgcoördinator ingevuld ‘aanmeldformulier dyslexie’
 • Eventuele overige verslagen die van belang zijn (bv logopedisch onderzoek, GGZ onderzoek, gehoor/visusonderzoek)

De gegevens worden geanalyseerd door een orthopedagoog/psycholoog die beoordeelt of de vermoedens gegrond zijn.

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt de leerling een uitnodiging voor het dyslexieonderzoek. Deze uitnodiging zal worden verstuurd naar ouders en school. Het onderzoek zal 1 a 2 ochtenden beslaan en plaatsvinden op het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe. We streven ernaar om het verslag binnen 6 werkweken na het onderzoek op te sturen naar de ouders en de school.

 

Aanmelden dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs leerling:

Aanmeldformulier scholen klik hier.

Aanmeldformulier ouders klik hier.